Access Keys:

 
 
Gaelscoil Ui Neill, Co. Tyrone

Mata Amuigh do dhaltaí R6/ Maths Outside for P6 pupils

25ú Márta 2022

Chaith daltaí Rang 6 maidin ghrianmhar amuigh as chlós ag fiosrú Airde an Chompáis le treo agus casadh a áireamh./ Primary 6 pupils spent a sunny morning in the yard investigating Points of the Compass to calculate direction and amount of turn.